0909781445 | info@sensailaiprom.com

หญ้าเทียม


หญ้าเทียม (Artificial Turf)


Sensailaiprom (เส้นสายลายพรม) หญ้าเทียมเป็นพรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรคนและน้ำในการดูแล การตัดหญ้า การใช้ปุ๋ยบำรุง หญ้าเทียมยังสามารถปูได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง จึงสามารถเป็นวัสดุในการตกแต่ง สร้างบรรยากาศความสดชื่นให้กับบริเวณนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนและอายุการใช้งานของหญ้าเทียมและหญ้าจริง พบว่าหญ้าเทียมทนทานดูแลง่ายกว่ามาก และด้วยนวตกรรมที่ทำให้หญ้าเทียมทำความสะอาดง่ายและพื้นหลังที่ออกมาให้รับแรงได้ จึงเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ แม้ในโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็จะช่วยซับแรงเมื่อเด็กๆหกล้ม ลักษณะของหญ้าเทียมมีความหลากหลายเหมือนหญ้าจริง เลือกชมและปรึกษาทีมงานเส้นสายลายพรมในการเลือกใช้และติดตั้งหญ้าเทียม:

100/173 หมู่ 10 , ทรัพย์บุญชัย 17
ถนน ศรีนครินทร์
บางเมือง, สมุทรปราการ, 10270

P: 090 978 1445
E: info@sensailaiprom.com

Social Media